Huvudmeny

Afrika & Rwanda - forskningsbibliotek & samarbete


Tid: 2014-02-19, 14:30 — 16:00
Plats: J2519 på Biblioteket
Evenemangstyp: Seminarium

Seminarium

Forskningsbibliotek i Afrika i allmänhet och Rwanda i synnerhet

med Anna Stockman, bibliotekarie på Blekinge Tekniska Högskola (BTH)  med många års erfarenhet av Sida-samarbete med biblioteket på National University of Rwanda (nu University of Rwanda). Sedan juli 2013 och fram till och med juni 2018 samarbetar BHS med detta bibliotek inom det Sida-finansierade Research Training Partnership Programme.  BTH är med som partner.
Anna tar upp många frågor, som också Högskolan i Borås berörs av i samarbetet med University of Rwanda. Alltifrån kolonialhistoria till e-resurser och bilden av bibliotekarier.
Seminariet vänder sig till all personal som är intresserad!
Veronica Trépagny är med och ger input angående det nuvarande samarbetet.
Svante Kristensson, chef för BLR, är vår värd för dagen.
Väl mött!