Huvudmeny

Vårdforskningsdag


Tid: 2014-02-27, 09:00 — 15:30
Plats: Tornrummet, våning 8 plan E, Balderhuset.
Evenemangstyp: Möte

Välkommen på heldag om vårdforskning och kompetensutveckling den 27 februari 2014
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, önskar inbjuda till en heldag om vårdforskning och kompetensutveckling den 27 februari 2014.

Anmälan görs senast 24 februari till mejladress eva-lotta.andersson@hb.se

Glöm ej att ange eventuell specialkost och/eller födoämnesallergier/intoleranser. Detta är viktigt för beställningen av för- och eftermiddagfika samt lunch.
Kontakta mig gärna vid frågor.
Telefon: 033-435 47 62
Mobil: 0733-95 95 01
E-post: eva-lotta.andersson@hb.se

Välkomna!

Bästa hälsningar Institutionen för vårdvetenskap
genom Eva-Lotta Andersson, samverkanskoordinator
Programmet

 

Kl 09:00-09:30 Välkomstkaffe. Tornrummet, våning 8 plan E (Balderhuset)

Kl 09:30 Vårdrummet. Presentation av det specialbyggda intensivvårdsrum som byggts på Södra Älvsborgs Sjukhus för det stora forskningsprojekt som nyligen fick 4 miljoner från Vetenskapsrådet. Föredragande: Docent Berit Lindahl.

Kl 09:50 Akut- och prehospitalt vårdande. Presentation av en forskargrupp i bildande. Föredragande: Docent Berit Lindahl, professor Ingegerd Bergbom och professor Björn-Ove Suserud.

Kl 10:10 Etikforskning. Professor Lars Sandman presenterar aktuell forskning vid Institutionen för vårdvetenskap inom etikområdet.

Kl 10:30 Ledarskapsforskning. Aktuell forskning vid institutionen för vårdvetenskap inom området ledarskap presenteras av professor Lotta Dellve.

Kl 11:00 Äldreprogrammet. Professor Maria Nyström presenterar ett forskningsprogram för individanpassad vård. Detta är en del av Högskolan i Borås strategiska forskningssamverkan med Högskolan i Skövde.

Kl 11:30 Lunch

Kl 13:30 Det livslånga lärandet. Presentation av utbildnings- och samverkansverksamhet med betoning på möjlig samverkan i form av uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Föredragande: Eva-Lotta Andersson, samverkanskoordinator

Kl 13:50 Promenad till Textile Fashion Center.

Kl 14:00 Rundvandring i Textilhögskolans verkstäder. Guide: Agneta Nordlund Andersson, koordinator Textilhögskolan.

Kl 15:00 Presentation om forskningssatsningen Smart Textiles. Föredragande: Lena-Marie Jensen, koordinator Textilhögskolan.

Kl 15:30 Eftermiddagskaffe och avslutning.