Huvudmeny

Vetenskaplig publicering: En inspirationsdag


Tid: 2014-02-27, 09:00 — 15:00
Plats: E437
Evenemangstyp: Workshop

Vilka är de centrala aktörerna och internationella tendenserna, hur används publicering som grund för fördelning av forskningsanslag och hur kan man tänka kring sin egen publiceringsstrategi? Dessa är några av de frågor som diskuteras under dagen.

Inspirationsdagen vänder sig i första hand till forskare och doktorander, men all intresserad personal är varmt välkommen.Inspirationsdagen erbjuds i samverkan mellan rektor och nämnderna.

Då dagen vänder sig till både svenska och engelska medarbetare kommer programmet att ges på engelska vid behov.

Mer information, program och anmälan (anmälan är obligatorisk).