Huvudmeny

Vetenskapligt sem: Statliga skolmyndigheter och..


Tid: 2014-02-05, 13:00 — 14:30
Plats: Parlamentet, M401
Evenemangstyp: Seminarium

Vetenskapligt seminarium: Statliga skolmyndigheter och vetenskaplighet

Forskargruppen Välfärd, interaktion och värden anordnar den 5 februari ett seminarium där temat är statliga skolmyndigheter och vetenskaplighet. Representanter för norska STATPED (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) redogör för sina respektive verksamheter och uppgifter. Därpå följer en diskussion om hur universitet och högskolor kan samverka med skolmyndigheterna för att höja den vetenskapliga nivån samtidigt som lärosätenas utvecklingskompetens i skolpraktiken stärks.

En grupp skolledare och utvecklingsledare från Nord-Trøndelag och Sogn og Fjordane fylken deltar också.

Seminariet inleds av professor Bengt Persson och forsknings- och utvecklingssamordnare Per Skoglund.

Välkomna!

Kontakt: Bengt Persson

Arrangör: Institutionen för pedagogik