Huvudmeny

Informationsmöte Horisont 2020


Tid: 2014-06-03, 13:00 — 16:15
Plats: Sparbankssalen

Den första januari startade Horisont 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya ramprogrammet är EU:s största satsning på forskning och innovation och har en budget på 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Den 3 juni arrangerar VINNOVA tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i Borås ett informationsmöte om möjligheterna med det nya ramprogrammet.

Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande. Programmet erbjuder möjligheter för många olika aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället.

Informationsmötet den 3 juni vänder sig specifikt till dig som vill få en överblick av möjligheterna inom Horisont 2020 och vi välkomnar alla som jobbar med forskning och innovation eller dig som är allmänt intresserad av EU:s forskningsstöd. Under dagen medverkar några av VINNOVAs nationella kontaktpersoner (NCP) för Horisont 2020 samt Annika Bergman, samordnare forskningsfinansiering vid Högskolan i Borås och Per Lindquist från SP Grants Office.

Anmäl dig senast den 26 maj. Det är kostnadsfritt att delta.

Program

  • 13:00 Registrering 
  • 13:30 Inledning, Rektor Björn Brorström, Högskolan i Borås och Teknisk direktör SP, Per-Erik Petersson  
  • Översikt av möjligheter inom Horisont 2020  
  • Kaffe och mingel  
  • Bra att veta inför en Horisont 2020-ansökan  
  • Europeiska forskningsprojekt för små och medelstora företag 

Mer information om Horisont 2020

Arrangör: VINNOVA i samarbete med Högskolan i Borås tillsammans med SP.