Huvudmeny

Flipped classroom – det omvända klassrummet


Tid: 2014-05-07, 16:00 — 17:30
Plats: B435
Evenemangstyp: Seminarium

- Hur kan vi ändra arbetssättet genom att bl a genomföra onlineföreläsningar och producera förinspelade utbildningsavsnitt mm?

Utbildare: Tobias Ruhtenberg, Agneta Velin-Mod, PED.

Anmälan görs till ruc@hb.se senast två dagar innan seminarium.

Deltagandet i seminarierna görs inom ramen för medarbetarnas kompetensutvecklingstid.