Huvudmeny

Forskning – företag och akademi


Tid: 2014-05-13, 09:00 — 15:00
Plats: Garveriet
Evenemangstyp: Seminarium

Välkommen till ett seminarium om forskning och utveckling i samverkan.

Mötet riktar sig till dig som är forskare och vill utveckla din forskning såväl som till dig som är företagare och vill utveckla ditt företag. Samarbete över sektorsgränserna leder till nya nätverk och kompetenshöjning. För att underlätta samverkan finns idag en hel del möjligheter till finansiering med allt från uppdragsforskning till forskningssamarbeten på lika villkor.

Vid seminariet får du träffa finansiärer och höra om olika program och finansieringsformer. Inbjudna gäster bidrar med erfarenheter från samarbeten mellan akademi/företag. Genom att träffas  skapar vi kontakter och bygger nätverk för finansiering av forskning och kompetensutveckling.

Mötet är kostnadsfritt.

Kontakt: annika.bergman@hb.se

Anmäl dig till seminariet på vår anmälningssida

Arrangör: Högskolan i Borås i samarbete med ID – Industriell Dynamik och EEN – Enterprise European Network