Huvudmeny

Nordiska gerontologikongressen 2014


Tid: 2014-05-25 08:00 — 2014-05-27 13:30
Plats: Göteborg
Evenemangstyp: Konferens

Age Well

Challenges for individuals and society

22nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, 25-28 May 2014 

FoU-dag på nordiska gerontologikongressen 2014

 En dag för dig som är praktiskt verksam eller forskar inom äldreområdet

  • Ta del av forskningsbaserat utvecklingsarbete
  • Möjlighet till nordiskt kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • Norska, danska och svenska som konferensspråk
  • Skicka in ditt abstract mellan okt 2013 – 15 jan 2014 på www.nkg.com

Frågor? Kontakta leena.odebo@grkom.se


FoU – praktiknära forskning och utveckling

Den 27 maj 2014 hålls den nordiska FoU-dagen med inriktning mot äldrefrågor. FoU-dagen kommer ge möjlighet till tvärprofessionellt kunskapsutbyte över de nordiska gränserna. Syftet är att stärka den kunskapsbaserade vården, omsorgen och planeringen av insatser för äldre människor, utifrån visionen om ett gott åldrande (Age Well). Dagen vänder sig till forskare, personal, chefer och beslutsfattare med fokus på äldreområdet. FoU-dagen ska vara en mötesplats för kunskapsutveckling mellan verksamheter, regioner och länder. Den vänder sig därför inte enbart till disputerade forskare utan även till personer som vill sprida kunskaper om forsknings- och/eller utvecklingsprojekt i anslutning till praktisk/klinisk verksamhet.

Kontakt: leena.odebo@grkom.se

Arrangör: Nordisk gerentologisk förening, FoU i Väst GR