Huvudmeny

PAUG Nätverksträff


Tid: 2014-05-13 09:30 — 2014-05-14 16:00
Plats: T378 a+b
Evenemangstyp: Nätverksträff

PAUG – som står för PING PONG Användar- och Utvecklingsgrupp – är ett intresseforum/mötesplats för samverkan och pedagogisk utveckling av lärplattformen PING PONG. Intressenter är systemansvariga, lärare och IKT-pedagoger m fl från universitet, högskolor, kommuner och andra organisationer i Sverige som använder lärplattformen.

Högskolan i Borås står som värd för PAUG våren 2014.

Arrangör: Högskolan i Borås