Huvudmeny

Politikerbesök: Gustav Fridolin (MP)


Tid: 2014-05-16, 09:30 — 15:00
Plats: Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Besök

09:30 Textil Fashion Center; fika på Market Place. Välkomsthälsning av prorektor Martin Hellström, information om Market Place (Nanette Espinasse), lokal: Torget, Market Place

10:30 Rundtur på Textilhögskolan (Sten Dellby)

11:30 Bokbord på Balder (MP)

12:00 Lunch med bl a Högskolans ledning och företrädare för studentkåren; fackliga förtroendemän inbjudna av MP samt lokala MP-förträdare (värd Martin Hellström)
Lokal: Gröna matsalen

13:30 Träff med forskare
Lokal: Bibliotekets sammanträdesrum (Sandgärdet)

a)      Monika Johansson, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap och Tobias Ruhtenberg, Institutionen för pedagogik

"Hur arbetar Högskolan i Borås med Medie- och informationskunnighet (MIK) i forskning och utbildning, samt kort presentation av Bibliotekshögskolans forskning med anknytning till Skolbibliotek och elevers lärande."

b)      Professor Bengt Persson ”Essunga - hur gick det sedan?”

Bengt Perssons forskargrupp har sedan 2010 följt upp det förändringsarbete som startade tre år tidigare i Essunga kommun och som ledde fram till att man lämnade jumboplatsen i kommunrankingen och blev bäst i landet när det gäller bl a gymnasiebehörighet. I en unik uppföljningsstudie, som ännu inte är publicerad, har två årskullar som var med om förändringsarbetet följts genom gymnasiet. Resultaten är anmärkningsvärda inte minst för att de visar att ett inkluderande förhållningssätt i högsta grad är förenligt med hög måluppfyllelse. Essungastudien har även rönt stor internationell uppmärksamhet, se vidare european-agency.org/sites/default/files/Essunga-visit-report (pdf, extern länk)

14:30 Träff med media
Lokal: Oasen (Sandgärdet)

15:15 Torgmöte
Plats: Stora Torg

Arrangör: Högskolan i Borås