Huvudmeny

Seminarium om psykisk ohälsa hos äldre


Tid: 2014-05-15, 13:30 — 16:00
Plats: Högskolan i Borås, Lokal: E438
Evenemangstyp: Seminarium

Hur möter vi äldre som insjuknar i psykisk sjukdom?

Tanke- och efarenhetsutbyte kring arbete med multisjuka äldre.


När psykisk ohälsa debuterar hos äldre människor i kombination med kroppsliga sjukdomar och funktionsnedsättningar kan situationen bli komplex för personen själv, anhöriga och berörd vård- och omsorgspersonal i primärvård, hemsjukvård och hemtjänst.

Vid SÄS finns sedan tio år ett Äldrepsykiatriska team. Målgrupp är personer över 70 år som insjuknat i en psykisk sjukdom, vanligtvis depression som kräver specialistpsykiatriska insatser. Fem sjuksköterskor och en psykiater ingår i teamet. Årligen inkommer omkring 200 remisser.

Teamet arbetar med hembesöket som koncept, vilket innebär att vård- och behandlingsarbetet genomförs i patientens hemmiljö. Därför kommer viktiga personer i patientens nätverk automatiskt
med i vårdprocessen.

Läs inbjudan för ytterliggare information.

Medverkande

Lars Rönnmark, fil. dr. i socialt arbete, projektledare vid FoU Sjuhärad Välfärd, och författare till rapporten ”Det måste få ta tid - Metoder och synsätt i patientarbetet vid Äldrepsykiatriska teamet, Södra Älvsborgs Sjukhus”.

Äldrepsykiatriska teamet, SÄS: Vid seminariet medverkar sjuksköterskorna
Ingrid Ahlgren, Rosita Nemeth-Bank, Paula Adolfsson, Kajsa Sandblom och
Thomas Floxmo samt psykiater Per-Anders Abrahamsson.

 Anmäl dig senast 6 maj på www.fous.se/seminarium

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd