Huvudmeny

Socialt hållbar stadsutveckling


Tid: 2014-05-20, 15:00 — 16:30
Plats: M401
Evenemangstyp: Seminarium

Socialt hållbar stadsutveckling: möjligheter eller hinder?

I en seminarieserie vid HB om hållbar utveckling kommer frågor social hållbarhet belysas och diskuteras

TISDAG den 20 MAJ, kl 15.00-16.30. Lokal: M 401.

Tema: SOCIALT HÅLLBAR STADSUTVECKLING: möjligheter och hinder?

Medverkande: Ove Sernhede, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen. Han är en av landets ledande forskare om ungdomskultur och hans studier är bland annat inriktade på frågor som rör staden, segregation, skolan och ungas informella lärande.

Arrangör: Kennert Orlenius