Huvudmeny

Spikning av avhandling, Sepideh Olausson, VHB


Tid: 2014-05-27, 13:00 — 13:30
Plats: Entréplanet i biblioteket
Evenemangstyp: Spikning

Sepideh Olausson, VHB, spikar sin avhandling Intensivvårdsrummets betydelse för vårdande och välbefinnande - patienters, närståendes och vårdpersonalens perspektiv, på entréplanet i biblioteket.

Mer information