Huvudmeny

Barns brukarmedverkan i den socialabarnavården


Tid: 2014-03-13
Plats: Clarion Hotel Stockholm (Skanstull), Ringvägen 98,
Evenemangstyp: Konferens

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjuder in till konferens

Knäck koden och öka ditt barnperspektiv!

Under konferensen presenteras konkreta exempel på idéer och initiativ och processer som startats i de sju regioner som medverkat i ett utvecklingsarbete. Nya arbetssätt har utvecklats bl.a. inom områden som; 
• utredningsarbetet
• socialtjänstens tillgänglighet för barn
• ta tillvara barns synpunkter
• samla kunskap från barn för att utveckla socialtjänstens arbete

Anmälan: Anmäl dig senast 17 februari 2014 på Stiftelsen Allmänna Barnhusets webbplats.

Målgrupp: socialsekreterare, chefer, socialnämndspolitiker, FoU enheter, utvecklingsledare, regionala och nationella myndigheter, socialhögskolor, HVB/SiS/familjehem, fackförbund, ideella organisationer och alla övriga som är intresserade av att utveckla barns delaktighet.


Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset