Huvudmeny

Besök: Sven Eriksonsgymnasiets ekonomklasser


Tid: 2014-03-20, 09:00 — 12:00
Evenemangstyp: Besök

Program

09:00 Sparbankssalen
Information om högskolan
Vägledare Susanne Håkansson ochAnna-Karin Josefsson

09:30 Sparbankssalen
Några ekonomers betydelse för hållbar utveckling
Rektor Björn Brorström

10:00 Vardagsrummet
Fika

Valbara seminarier/presentationer

10:30 M401
Om svenska företag i Kina
Universitetslektor Jenny Balkow

10:30 M404
Poker som en metafor för affärslivet
Docent Daniel Ekwall

10:30 Handelslabbet
Visning och information av Handelslabbet
Webbredaktör Camilla Carlsson

Valbara seminarier/presentationer

11:00 M401
Vad gör man inom ekonomisk forskning?
Professor Rolf Solli

11:00 M404
Borås okände hjälte – om Birger Forells kampmot nazismen
Universitetslektor Johan Sundeen

11:00 Handelslabbet
Visning och information av Handelslabbet
Webbredaktör Camilla Carlsson

Gemensam presentation

11:30 Sparbankssalen
Studier utomlands
Internationell koordinator Grace Zhe Gu

Ekonomstudier
Universitetslektor Tina Carlson Ingdahl

12:00
Avslutning