Huvudmeny

Disputation: Hamidreza Barghi, IH


Tid: 2014-03-07, 10:00 — 14:00
Plats: Sal KB, Kemihuset, Kemigården 4, Chalmers, Göteborg
Evenemangstyp: Disputation

Välkommen till offentlig disputation för Hamidreza Barghi på Chalmers.

Titel: Functionalization of Synthetic Polymers for Membrane Bioreactors
Opponent: Dr. Wim Doyen, Vito Institute, Belgien
Handledare på Institutionen Ingenjörshögskolan: Prof. Mohammad Taherzadeh

Disputationen genomförs på engelska

Läs sammanfattning av avhandlingen

Arrangör: Institutionen Ingenjörshögskolan/Chalmers