Huvudmeny

Disputation Lill Langelotz


Tid: 2014-03-14, 13:00 — 15:00
Plats: Sal C203, Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås
Evenemangstyp: Disputation

Välkommen att delta när Lill Langelotz, BLR, disputerar med avhandlingen Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik.

Ämne: Pedagogiskt arbete
Opponent: Professor Emeritus Per Lauvås, Oslo

Kontakt: Lill Langelotz

Examen ges av Göteborgs universitet.

Arrangör: Bibliotek & läranderesurser