Huvudmeny

Filosoficafé: Demokratin och dess utmaningar


Tid: 2014-03-20, 18:00 — 20:00
Plats: M204
Evenemangstyp: Föreläsning

Demokratin och dess utmaningar

Marcus Agnafors, fil. dr. i filosofi

- Begreppet "demokrati" är idag populärare än någonsin och få betvivlar att demokrati är något positivt. När vi oroar oss över demokratin, så oroar vi oss oftast för de element i samhället som på något sätt medvetet försöker störa, eller till och med förstöra, det demokratiska samhällets grundvalar. Men finns det andra utmaningar som kanske rent av är större hot mot ett välfungerande demokratiskt samhälle? Vad krävs - och vad saknas - för att demokratin ska fungera i enlighet med det underliggande ideal som utgör demokratins idé?

Information om kommande filosoficaféer.

Filosoficaféet är en föreläsnings- och diskussionsserie som startade vid Högskolan i Borås hösten 2000. Filosoficaféerna arrangeras av Högskolan i Borås i samarbete med Folkuniversitetet. Anmälan behövs ej, fri entré.