Huvudmeny

Forskningsworkshop PED och BHS


Tid: 2014-03-12, 14:45 — 16:45
Plats: D513
Evenemangstyp: Seminarium, Workshop

Inför samgåendet mellan Bibliotekshögskolan och huvuddelen av Institutionen för Pedagogik planeras en workshop för att bekanta oss med den forskning som bedrivs vid våra institutioner. Presentationerna av forskargrupper och forskningsprogram hålls korta och följs av en avslutande diskussion. Avsikten är att beskriva våra respektive forskningsmiljöer och projekt för att få en bild av tänkbara samarbetsytor i den nya akademin.

Alla forskare/lärare vid de båda institutionerna hälsas välkomna.

Tid: 12 mars 14.45 - 16.45

Plats: D 513

Detaljerat tidsschema:

  • 1445-1455 Introduktion forskning BHS
  • 1455-1505 Introduktion forskning PED
  • 1505-1515 Forskargrupp informationspraktiker
  • 1515-1525 Forskargrupp Pedagogiskt arbete i utbildning och samhälle
  • 1525-1535 Forskargrupp digitala resurser och tjänster
  • 1535-1545 Forskargrupp Välfärd, interaktion och värden
  • 1545-1555 Forskargrupp bibliotek, kultur och samhälle
  • 1555-1605 Forskningsprogram RCIW
  • 1605-1615 Forskningsprogram social media studies
  • 1615-1645 Diskussion

Välkomna, hälsar

Jan Nolin och Bengt Persson

Arrangör: BHS/PED