Huvudmeny

HU2-möte


Tid: 2014-03-26, 09:30 — 16:00
Plats: Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Nätverksträff

Program

09:30
Fika

10:00
Rektor vid Högskolan i Borås hälsar välkommen och presenterar högskolans mål och strategier inom hållbar utveckling. http://www.hb.se/Om-hogskolan/Hallbar-utveckling/

10:10
Prorektor och samordnaren för hållbar utveckling, Högskolan i Borås: Integrering av hållbar utveckling i utbildningen. Bedömningskriterier/ -process och diplomering av HU-kurser.

10:30
Exempel på integrering av hållbar utveckling i diplomerade kurser och i utbildningar vid
Textilhögskolan 

10:45
Erfarenhetsutbyte och diskussion kring hur vi på olika lärosäten arbetar med integrering av hållbar utveckling i utbildningen.

11:15
Exempel på studentdriven forskningskonferens på temat hållbar utveckling. Studentsamverkan mellan Högskolan i Borås och Universitat de Barcelona i ett europeiskt nätverk. http://bobcatsss2014.hb.se

11:30
Rundvandring i Textilhögskolans nya lokaler i Textile Fashion Center.

12:10
Lunch

13:00
Presentation av en verktygslåda inom hållbar utveckling för lärare inom hälsovetenskap, Barbro Robertsson, Göteborgs universitet www.esdverktyg.se

13:30
Presentation av hållbarhetsspelet GaSuCo, Patrik Larsson KTH http://gasuco.com/

14:00
Presentation av projektet University Educators for Sustainable Development. Syftet är att ta fram utbildning för HEI-lärare i ESD, Kerstin Sonesson, Malmö högskola

14:30 
Fika

15:00
Lägesrapport från Karolinska Institutet, Michel Silvestri

15:30
“Feedback/feed forward”: Hur kan nätverket HU2 och dess träffar användas för ökat engagemang och påverkan rörande HU-frågor i undervisning? Diskussion och summering.

16:00
Mötet avslutas

Anmäl dig här senast den 24 mars!