Huvudmeny

Seminarium: Livssituationen efter en hjärnskada


Tid: 2014-03-05, 13:30 — 16:00
Plats: Sparbankssalen, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

*** OBS! Ny lokal: Sparbankssalen, Högskolan i Borås ***

Livssituationen efter en hjärnskada – hur kan den se ut på längre sikt?


Traumatisk hjärnskada är en av de vanligaste orsakerna till ett livslångt funktionshinder

I seminariet belyses konsekvenserna av en traumatisk hjärnskada efter en längre tid då forskning har visat att det ofta finns kvarstående svårigheter som medför problem att klara av aktiviteter i vardagen.

Föreläsare är Lars Jacobsson, forskare och fil.dr i hälsovetenskap, leg psykolog
och specialist i neuropsykologi vid Norrbottens Läns Landsting. Han arbetar också inom Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds
Universitet.

Anmälan görs senast 21 februari www.fous.se/seminarium eller genom att ringa
FoU Sjuhärad Välfärds administratör, tel 033-435 47 06

Kontakt: Angela Bångsbo, samordnare, tel: 033-435 47 99 e-post: angela.bangsbo@hb.se

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd i samarbete med Handikappforskning i Väst (HafV))