Huvudmeny

Möte: Forskningsfinansiering inom hum/sam


Tid: 2014-11-12, 13:30 — 16:00
Plats: M402
Evenemangstyp: Möte

Finansiering av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Välkommen till en inspirerande eftermiddag om att söka och få forskningsmedel. Du kommer att få höra Riksbankens Jubileumsfonds forskningssekreterare berätta om aktuella utlysningar.

Mötet bjuder också på presentationer från erfarna bedömare och forskare som varit lyckosamma med sina ansökningar till bl.a. Vetenskapsrådet och Forte. Talarna kommer att ge sina rekommendationer och tips för hur du lyckas med din ansökan. Programmet riktar sig främst till forskare och doktorander inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap/pedagogik, men alla är välkomna.


Frågor? Kontakta Jenny Johannisson, vicerektor för forskning.