Huvudmeny

MIK-konferens i Borås


Tid: 2014-11-20, 09:30 — 16:00
Plats: Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Konferens

Medie- och informationskunnighet är de kompetenser som gör att människor kan hitta, analysera, värdera och skapa innehåll i olika mediala genrer och former. Att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare, är kärnan i yttrande- och informationsfriheten.

Välkommen till MIK-konferensen i Borås!

Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande.

Program och anmälan hittar du på Kultur i Väst webbplats:  http://www.kulturivast.se/kalendarium/konferenser/delregional-mik-konferens-i-boras.

Delregional MIK-konferens arrangeras även i Göteborg den 11 november, i Skövde den 13 november och i Trollhättan den 18 november.

Konferensen arrangeras av Kultur i Väst, tillsammans med Filmpedagogerna --- Folkets Bio, och med stöd av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Arrangörerna har även samarbetat med Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås,Högskolan Väst, Mediapoolen, GR-utbildning, Svensk biblioteksförening, Statens Medieråd och Skolverket.