Huvudmeny

Betydelsen av globala styrmodeller lokalt?


Tid: 2014-10-16, 15:00 — 18:00
Plats: Högskolan i Borås, Allegatan 1, D211
Evenemangstyp: Seminarium

Globala styrmodeller införs i allt högre utsträckning i organisationer, både privata och offentliga. Forskning visar att många av dessa styrmodeller går emot värderingar i organisationskulturer präglade av tillit och medbestämmande för medarbetarna s.k svensk management. Vilken betydelse får då dessa modeller för såväl individer som organisationen som helhet?

Volvo är kanske det företag som allra mest har förknippats med, och blivit bärare av svensk management. Denna "Volvo-anda" brukar anges som en nyckelfaktor till företagets konkurrenskraft och framgång. Men hur har utvecklingen sett ut över tid när det gäller ledning och styrning? Och hur ser det ut idag?

Forskare: Fil.dr Päivi Riestola har skrivit avhandlingen "Chef i en högpresterande kultur - globala managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter". Hon intresserar sig bland annat för betydelsen av organisationskulturer när nya styrmodeller införs.

Företrädare från arbetslivet: Peter Ewerstrand, Director Program Execution, Volvo Cars AB. Peter har trettio års erfarenhet av produktuveckling i skilda positioner på Volvo. Han berättar om hur Volvo påverkats av ägare och chefer under tiden från 1980-talets svenska ägande via tiden hos Ford till nuvarande Kinesiska ägare.

Änmäl dig här, välkommen! 

Arrangör: CAV - Centrum för Arbetsliv och Vetenskap vid Högskolan i Borås