Huvudmeny

Delaktig eller utanför? Familjen i fokus.


Tid: 2014-10-16, 09:00 — 16:00
Plats: Dalheimers Hus i Göteborg
Evenemangstyp: Konferens

Föreningen för handikappforskning i Väst - HafV inbjuder alla intresserade till den 8:e Västsvenska forskningskonferensen om personer med funktionsnedsättningar.

Anteckna datumet i din kalender! I slutet av augusti kommer det ett detaljerat program och information om hur du anmäler dig.

Temat för årets konferens är familjen. Lennarth Johansson, utredare och sakkunnig i anhörigfrågor vid Socialstyrelsen kommer att inleda dagen med sin presentation ”Vem stödjer familjen? Om familjeomsorg och omsorg om familjen”. Därefter presenteras och diskuteras olika perspektiv på familj- och anhörigfrågor utifrån forskning, teori och praktiska verktyg.

Dagen avslutas med en summering och paneldebatt utifrån konferensens frågeställning.

Ytterliggare information kommer efter sommaren på HafVs webbsida

Arrangör: Handikappforskning i Väst - HafV