Huvudmeny

Faranak Bazooyar, disputation


Tid: 2014-10-10, 13:00 — 15:00
Plats: KS101, Kemi och teknik, Chalmers
Evenemangstyp: Disputation

Tid: 13:00-15:00
Plats: Chalmers

Faranak Bazooyar, Akademin för textil, teknik och ekonomi, disputerar med sin doktorsavhandling "Molecular-level Simulations of Cellulose Dissolution by Steam and SC-CO2 Explosion" på Chalmers. Dispuationen sker på engelska.


Handledare: Kim Bolton
Examinator: Claes Niklasson

För information 

Arrangör: Chalmers Tekniska Högskola