Huvudmeny

De individuella akademiska rollerna i framtiden


Tid: 2014-10-15, 14:00 — 17:00
Evenemangstyp: Seminarium

Humboldtseminarium

Vilka förväntningar kommer att finnas på framtidens lärare och forskare, hur relaterar dessa förväntningar till akademiskt ansvar, och hur skiljer det sig mot idag?

Rektor Björn Brorström inleder och Johan Sundeen är kommentator, inbjudna talare är:

- Agneta Bladh, är fil. dr i statsvetenskap och har bl.a. varit statssekreterare på Utbildningsdepartementet, generaldirektör för Högskoleverket, rektor för Högskolan i Kalmar samt VD för Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Idag är hon konsult inom högskole- och universitetssektorn på svensk och internationell nivå. Hon har i SUHF:s framtidsmanifest skrivit en text där hon introducerar begreppet ”New Academic Management” för att beskriva sin vision om hur högskolor och universitet bör ledas och fungera i framtiden.

- Maria Knutson Wedel, är civilingenjör och PhD i fysik samt biträdande professor i konstruktionsmaterial, och sedan 2012 Vicerektor för grundutbildning på Chalmers. Hon ingår i kommittén för den pågående kvalitetsutvärderingen av norska universitet och högskolor och hon är även medlem i KK-stiftelsens bedömargrupper samt styrelsemedlem för vetenskapscentrumet Universeum i Göteborg.

Läs mer på sidan Humboldtseminarier om akademiskt ansvar