Huvudmeny

Intellektuellt funktionshinder och mamma


Tid: 2014-10-08, 13:30 — 16:30
Plats: Sparbankssalen, Sandgärdet, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

Intellektuellt funktionshinder betraktas ofta som ett hinder för ett välfungerande föräldraskap, men få studier har gjorts på området.

Seminarium: Intellektuellt funktionshinder och mamma
– vad innebär det?


Exempelvis förväntas föräldrar med intellektuellt funktionshinder vara otillräckligtlyhörda gentemot sina barns behov, vilket antas öka risken för otrygg anknytninghos deras barn. Men behöver det vara så? Och beror en sådan eventuellkoppling på det intellektuella funktionshindret i sig, eller på den höga grad av vanvård, övergrepp och andra trauman som dessa föräldrar ofta själva utsatts för?

Föreläsare är Tommie Forslund och Mari Fransson
, leg. psykologer och doktorand, respektive forskare, i utvecklingspsykologi, vid Uppsala universitet.

Ta del av inbjudan och anmäl dig senast 1 oktoberwww.fous.se/funktionshinder


Upplysningar: 
Angela Bångsbo, samordnare, tel: 033-435 47 99, e-post: angela.bangsbo@hb.se

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd