Huvudmeny

Berättelser som livskraft på äldreboendet


Tid: 2014-09-22, 13:30 — 16:30
Plats: Lokal: M204, Sandgärdet, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

Seminarium: Sista socialisationen - Berättelser som livskraft på äldreboendet  

Genom de äldres berättelser kan vårdpersonal få kunskap om vem personen är, vad han eller hon behöver och vill. En unik personkunskap som ger nyckeln till en personcentrerad äldreomsorg. Ett omsorgsarbete som bekräftar både de äldre och personalen.

Vid seminariet får du ta del av erfarenheter från FoU-projektet Sista socialisationen. Lars Rönnmark, forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd och lektor vid Göteborgs universitet medverkar tillsammans med medforskande undersköterskor från äldreboenden i Svenljunga och Borås.

Projektgruppen delar med sig av sina erfarenheter om:

  • Hur personal kan bistå äldre att skapa mening i vardagen och att tänka sig en framtid.
  • Hur man kan arbeta med den äldres berättelser i det dagliga omsorgsarbetet.
  • Betydelsen av personliga berättelser för brukarens välbefinnande, delaktighet och för ett värdigt liv och hur rollen som undersköterska påverkas av berättelsearbetet.

Ta del av inbjudan och anmäl dig senast 15 september på www.fous.se/seminarium


Upplysningar:
Lars Rönnmark, tel. 070-726 67 76, lars.ronnmark@hb.se

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd