Huvudmeny

Filosoficafé


Tid: 2014-09-25, 18:00 — 20:00
Plats: M204
Evenemangstyp: Föreläsning

Islamiska staten; heligt raseri och dödlig terror
Joel Ahlberg, Irakexpert vid Folke Bernadotteakademin

Hur ser organisationens världsåskådning ut och vad får människor att ansluta sig till den? Hur påverkar politiska, sociala och religiösa gränser en organisation som islamiska staten och dess omvärld? Dessa frågor kopplas till situationen i Irak och Syrien där organisationen i huvudsak verkar.

Temat för höstens filosoficaféer är "Människans gränser".

Hela höstens schema.