Huvudmeny

Halvtidsseminarium, Marie Engwall


Tid: 2014-10-24, 13:00 — 16:00
Plats: Sal 7033, hus 7, Arvid Wallgrens backe
Evenemangstyp: Seminarium

Marie Engwalls mittbedömningsseminarium berör ljus på intensivvårdsavdelning - dess betydelse för hälsa, återhämtning och välbefinnade. Välkommen att deltaga. Vid Högskolan i Borås är Marie E doktorand på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Bedömningsgrupp: 

Docent Helle Wijk, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
Docent Anna Kristensson Ekwall, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.
Professor Björn-Ove Suserud, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Kontaktperson: Karin Mossberg

Arrangör: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet