Huvudmeny

ITSM Borås 2014


Tid: 2014-09-25, 08:30 — 15:30
Plats: M204, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Konferens

Kund och leverantör –interaktion, integration och innovation!

Arrangörer: Högskolan i Borås, itSMF, Sogeti, EVRY One Borås AB och Borås Stad

Ett ökat tjänsteperspektiv hos kunder och leverantörer innebär än förändrad kund och leverantörsrelation. Det innebär att båda dessa parter ställs inför nya utmaningar och ökade krav på samarbete. 

Årets ITSM-konferens kommer särskilt att uppmärksamma frågor som rör relationen mellan kund och leverantör. Vi kommer till exempel att diskutera hur vi arbetar med tjänsteutveckling, kravställning, uppföljning, mätning och återkoppling? 

Ett syftet med konferensen är att erbjuda en mötesplats mellan kunder, leverantörer och forskare. Konferensen innehåller därför flera presentationer utifrån dessa tre perspektiv. Konferensen riktar sig till företag, offentlig sektor och lärosäten. Och passar alla som är intresserade av IT

Kostnadsfritt för högskolans personal!

Välkommen!

 

Arrangör: Högskolan i Borås