Huvudmeny

Om Närvårdssamverkan Södra Älvsborg & samverkan


Tid: 2014-09-30, 13:30 — 16:00
Plats: Vestindien C, Textile Fashion Centre, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg – Vad krävs för att utveckla samverkan?


Samverkan mellan olika organisationer, professioner och samhällssektorer har under senare år blivit en allt viktigare fråga för det moderna välfärdssamhället. Men även om behovet av samverkan har fått allt större uppmärksamhet påpekas allt oftare bristen på samverkan mellan samhällets olika aktörer. 
Det gäller för vård och omsorg för äldre, service och stöd till personer med fysisk/psykisk funktionsnedsättning och samhällsinsatser för utsatta barn och ungdomar för att nämna några exempel.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg startade för drygt tre år sedan med syfte att förebygga framtida vård- och omsorgsbehov samt ta bort trösklar mellan sjukhus, primärvård och kommuner. Under de tre första åren har denna satsning utvärderats och resultatet från utvärderingen redovisas nu.  

Ta del av inbjudan och anmäl dig senast 23 september på www.fous.se/samverkan

Medverkande: Margareta Carlén, fil.dr i pedagogik, Mikael Löfström, fil.dr i företagsekonomi och Christer Theandersson, fil.dr i sociologi.

Upplysningar: 
Mikael Löfström
Tel: 033-435 44 40
Mobil: 0732-30 59 09
E-post: mikael.lofstrom@hb.se

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd