Huvudmeny

Föreläsning om barn, siffror och språk


Tid: 2015-04-22, 18:00 — 19:30
Plats: Högskolan i Borås, sal C203
Evenemangstyp: Föreläsning

Välkomna till en föreläsning i två delar om förskolebarns inlärningsprocesser i matematik och svenska!

"Från Hellsing och till Filip och Greta – barns förundran och inflytande över sitt och kamraternas verbala språk". Docent Ann-Katrin Svensson ger en jämförelse av förskollärares språkstimulerande arbetssätt 1965 och 2015.

"Urskilja, upptäcka och jämföra – att stimulera de yngsta barnens matematiklärande". Lektor Elisabeth Persson om barn och matematikinlärning, 

Föreläsningen vänder sig till blivande lärare och yrkesverksamma lärare, föräldrar och en intresserad allmänhet. Ingen anmälan krävs. 

I år firar förskollärararutbildningen vid Högskolan i Borås 50 år. Föreläsningen ovan är en del av de aktiviteter som äger rum under jubileumsåret 2015. Läs mer här. 

Arrangör: Högskolan i Borås