Huvudmeny

Forskningsseminarium: hållbarhet


Tid: 2015-04-20, 14:30 — 16:00
Plats: D513
Evenemangstyp: Seminarium

I dag driver de flesta lärosäten flertalet projekt för att uppnå ökad hållbarhet. Initiativ gällande utbildning, forskning, campus och det omgivande samhället tas men blir ofta isolerade öar istället för samordnas och förenas med varandra. Under de senaste åren har lärosäten runt om i världen strävat efter tanken om hållbarhet för att uppnå en sammanhållen strategisk profil efter individuella uppdragsbeskrivningar.

Under seminariet presenterar Jan Nolin rapporten The University of Borås as a Sustainable University, skriven tillsammans med rektor Björn Brorström, och föreslår idéer, koncept och strategier som kan vara användbara för att stärka hållbarbetsarbetet. Vidare ger han exempel på hur hans koncept kring hållbarhet kan användas inom forskargrupper på Bibliotekshögskolan.

Seminariet hålls på engelska. 

Arrangör: Bibliotekshögskolan