Huvudmeny

Forskningsseminarium: social taggning


Tid: 2015-04-13 14:30 — 2015-04-14 16:00
Plats: D513
Evenemangstyp: Seminarium

Kristin Johannesson, doktorand på Uppsala universitet, presenterar sitt avhandlingsprojekt som handlar om konstruktioner av identitetskategorierna heterosexualitet, faderskap och vuxenhet i social taggning.

Social taggning är besläktat med andra typer av sociala medier och Web 2.0 där användare snarare än experter producerar, delar och ordnar information. Genom social taggning ordnar användare dokument genom att ge dem nyckelord, så kallade taggar. Detta skiljer sig från traditionell kunskapsorganisation som ofta utförs av en expert och/eller utifrån en mer förutbestämd struktur och terminologi.

I avhandlingen diskuteras effekter av sådana förändringar och skillnader, men även likheter och paralleller, mellan taggning och annan kunskapsorganisation. Som teoretiskt ramverk används bland annat kritisk forskning och teorier om kunskapsorganisation och teorier om intersektionalitet, för att analysera taggning i de tre systemen Delicious, LibraryThing och Flickr.

Frågor som ställs är hur de nämnda identitetskategorierna konstrueras i dessa system, vilka nya möjligheter och risker taggning erbjuder i jämförelse med mer traditionella former av kunskapsorganisation, samt huruvida och på vilka sätt taggning innebär ett potentiellt utrymme för förhandlingar kring och alternativa tolkningar av dessa positioner och kategorier.

Arrangör: Bibliotekshögskolan