Huvudmeny

Forskningsseminarium: visuell kartläggning


Tid: 2015-04-27, 14:30 — 16:00
Plats: D513
Evenemangstyp: Seminarium

Tyrone Martinsson, universitetslektor på Göteborgs Universitet om: En dialog med historia i ett arktiskt landskap.

En resa från arkiv och samlingar till fältarbete på Svalbard och tillbaka. Genom den digitala teknikens genombrott har en ny möjlighet för visuell kartläggning och berättande skapats där arkiv och samlingar världen över blir tillgängliga för forskare på ett sätt vi tidigare knappast kunnat föreställa oss. Böcker, journaler, anteckningar, brev, kartor, målningar, teckningar, skisser, grafiska blad och fotografier representerar som fotografen Ansel Adams påpekade både historiska dokument men också konstnärliga representationer.

Tyrone Martinssons presentation utgår från ett arbete med en visuell kartläggning av ett landskap i förändring i Nordväst Spetsbergens Nationalpark.

Seminariet hålls på engelska. 

Arrangör: Bibliotekshögskolan