Huvudmeny

Lärarstudenters syn på litteraturläsning


Tid: 2015-04-27 — 2015-04-29 16:00
Plats: Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Workshop

Nordisk forskning om lärarstudenters syn på litteraturläsning

Den 27-29 april träffas nätverket IGEL North på högskolan för att analysera och diskutera ett experiment kring bland annat lärarestudenters litteraturläsning och läsreaktioner.

Experimentet har genomförts parallellt i de nordiska länderna. IGEL står för The international Society for the Empirical Study of Literature and Media och innefattar en grupp nordiska forskare verksamma inom ramen för det internationella nätverket IGEL.

12-14 deltagare kommer att delta i workshopen som hålls i sal C430.

För vidare information, kontakta universitetslektor Skans Kersti Nilsson.

Läs nyheten om nordiska forskare möts på högskolan.

Mer om IGEL (extern länk).