Huvudmeny

Seminarium: Föräldraskap vid våld


Tid: 2015-04-23, 13:30 — 16:00
Plats: Lokal: D209, Högskolan i Borås.
Evenemangstyp: Seminarium

Om en ny behandlingsmetod för föräldraskap vid våld i nära relationer

Behandlingsmetoden ges i form av samtal som sker parallellt i mamma-, pappa-, och barngrupper, där syftet är att sätta ord på våldet och att lägga ansvaret där det hör hemma – hos föräldrarna.

Sedan 2012 har forskningsprojektet Den som slår, den som blir slagen och barnet som bevittnar, vid FoU Sjuhärad Välfärd, följt familjer som deltagit i behandling vid Utväg Södra Älvsborg. I projektet har föräldrar delat med sig av sina förvänningar, upplevelser och erfarenheter. Behandlingsmetoden är anpassad för familjer där våld förekommit och innehåller inslag av Trygghetscirkeln. (Utväg Södra Älvsborg kallar sin metod för föräldraskap och våld.)

Projektet har finansierats av från Brottsoffermyndigheten.

Program:

 • Tankarna bakom behandlingsprogrammet och hur det genomfördes
  Mikael Persson, samordnare och terapeut, Utväg Södra Älvsborg
 • Deltagarnas förväntningar och behov inför behandlingen
  Jennifer Strand, fil.dr. i psykolog och forskare
 • Upplevelsen av uppfyllda och icke uppfyllda behov efter behandlingen
  Lana Kamal, fil.mag. i hälsopsykologi och forskningsassistent
 • Att samtala om de svåra frågorna
  Inga Tidefors, professor, leg. psykolog och vetenskaplig handledare i projektet

Anmäl dig senast den 17 april.
Läs inbjudan och anmäl dig.

Målgrupp: Socialsekreterare, polis, åklagare, skolpersonal, barnmorskor, och personal inom akutsjukvård.

Upplysningar: Göran Jutengren, tel: 033-435 47 67, e-post: goran.jutengren@hb.se

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd