Huvudmeny

Välkomna på Releaseseminarium


Tid: 2015-04-01, 13:00 — 14:30
Plats: A608
Evenemangstyp: Seminarium

Under seminariet presenteras och diskuteras nypublicerad forskning inom forskningsområdet Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Alla anställda är varmt välkomna.

Följande publikationer kommer att presenteras:

Comparison of popular and lonely students´ attitude and their relationship to the classroom situation as reported by teachers
Mary- Anne Holfve Sabel

Kategorier och positioner i pedagogisk genusforskning
Rita Foss Lindblad

Individens frihet och solidaritet: en värdekonflikt i skolans uppdrag?
Kennert Orlenius

Mary Hays's Philosophical Novel Memoirs of Emma Courtney (1796) and her Female Biography (1803).
Helena Bergmann