Huvudmeny

Utlysning: Sydvästen-pris för hållbart ledarskap


Tid: 2015-12-30, 08:00 — 23:30
Plats: Högskolan i Borås

Premiär för utlysning av första Sydvästen-priset för ett hållbart ledarskap

Centrum för Välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås har inrättat ett årligt pris för att premiera och uppmärksamma en chef inom välfärdsområdet som medvetet och engagerat har verkat för ett långsiktigt kvalitativt utvecklat strategiskt ledarskap. Priset består av ett diplom och en prissumma, samt en sydväst som framtagits av Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.

Juryn

En jury bestående av Eva Lundh och Bengt-Arne Andersson Västra Götalandsregionen och Ingegerd Eriksson Borås stad, Gun Karlsson Attendo, samt Annika Jalap Hermansson, Socialstyrelsen utser pristagaren. 

Seminarium om prisutdelning

Priset utdelas fredag den 18 mars 2016 vid ett seminarium. Prismottagaren ges där möjlighet att berätta om sitt ledarskap.

Vem kan nominera?

Organisationer, arbetsplatser och individer kan nominera personer som kan utses till prisets mottagare. Nomineringen ska innehålla namn, titel organisation med kort motivering och inlämnas senast den 30 december 2015 till CVS: Margareta.lundberg_rodin@hb.se

Arrangör: Centrum för Välfärdsstudier