Huvudmeny

Forskningsseminarium: e-tjänster


Tid: 2015-02-23, 14:30 — 16:00
Plats: D513
Evenemangstyp: Seminarium

David Gunnarsson, Gustaf Nelhans, Jan Nolin och Nasrine Olson, forskare vid Bibliotekshögskolan, presentaterar forskningsprojektet "Information Fusion as an E-Service in Scholarly Information Use (INCITE)". 

INCITE är ett tvåårigt projekt, delfinansierat av Västra Götalandsregionen, som drivs i samarbete mellan högskolorna i Borås och Skövde. Presentationen innehåller en översikt av projektet, beskrivning av vad som genomförts och plan för fortsatt arbete, samt diskussion. 

Läs mer om INCITE här.

Varmt välkomna! 

Arrangör: Bibliotekshögskolan