Huvudmeny

Internationell forskarkonferens om digital textutgivning


Tid: 2015-02-07 08:00 — 2015-02-13 17:00
Plats: Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Konferens

Den 7-13 februari 2015 anordnar Högskolan i Borås (HB) en forskarkonferens om digital textutgivning. Det är DiXiT-projektets tredje s.k. Camp, "Academia, Cultural Heritage, Society", där HB samarbetar med Kungliga Biblioteket, Universitet i Graz samt King's College, London.

Konferensen omfattar föredrag, seminarier och workshops inom avancerad kulturarvsdigitalisering och bildfångst, textutgåve-appar för läsplattor och mobila enheter, digitalt bevarande samt långsiktig hantering av arkivdata. I konferensen deltar forskare, doktorander och postdocforskare från tio västeuropeiska universitet (Köln, Borås, Haag, London, Antwerpen, Graz, Maynooth, Lyon, Rom samt Oxford).

DiXiT är ett forskningsprojekt och -nätverk inom digital vetenskaplig textutgivning, och samarbetar om en forskarskola med tolv fullt finansierade doktorandtjänster samt fem postdoctjänster under projekttiden 2013-2017. Projektet finansieras genom EUs 7:e ramverk inom Marie Curie Actions. Projektansvarig inom HB är Mats Dahlström (sektionen biblioteks- och informationsvetenskap).

För mer information om projektet och konferensen på HB, se
http://dixit.uni-koeln.de/home.html, eller kontakta de lokala arrangörerna: Mats Dahlström, Merisa Martinez och Sten Dellby.