Huvudmeny

Lärande- och Didaktikdag


Tid: 2015-02-25, 13:00 — 16:00
Plats: E603
Evenemangstyp: Möte

Syftet med eftermiddagen är att väcka frågan om simulering som lärandestöd för diskussion i hela kollegiet vid A2. Vilka synpunkter och frågor finns? Låt oss inspireras till reflektion över hur simulering kan användas i kurser på grund- och avancerad nivå. Har ni frågor kring denna dag så kontakta gärna kristina.nassen@hb.se