Huvudmeny

Seminarium: Nya utvärderingsmonstret


Tid: 2015-02-19, 13:30 — 16:00
Plats: Lokal E310, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

Nya utvärderingsmonstret - nu ännu glupskare?

Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn.


Vi lever sedan slutet av 1990-talet i ett samhälle där intresset för utvärdering och närbesläktade aktiviteter som uppföljning, kvalitetsmätning, tillsyn och revision tycks eskalera mer och mer för varje år som går. Utvärdering sägs generera information som är viktig för verksamhetsutveckling, politisk styrning, kontroll och ansvarsutkrävande. Samtidigt kan det också påverka politik och verksamheter på oönskat vis.

I fokus står de växande krav på att mäta kvalitet som under senare år riktats mot många offentliga verksamheter, inte minst inom skola och socialtjänst. Med utgångspunkt i internationell litteratur i ämnet och svenska studier ger Lena Lindgren, docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, praktiska exempel för hur man ska förstå, planera, genomföra och använda kvalitetsmätningar, och problematiserar samtidigt mätandets logik, metod och användning.

 

Anmäl dig senast den 12 februari
Läs inbjudan och anmäl dig  


Målgrupp:
Personer med lednings-, planerings- och uppföljningsansvar inom socialtjänst, sjukvård och skola. Även förtroendemän, forskare, lärare och studenter och andra intresserade.

 

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd