Huvudmeny

Spikning av avhandling, Cecilia Ljungblad


Tid: 2015-02-25, 11:15 — 11:45
Plats: Biblioteket
Evenemangstyp: Spikning

Cecilia Ljunglad, doktorand i vårdvetenskap, vid Högskolan i Borås, spikar sin avhandling Workplace health promotion and employee health in municipal social care organizations, i biblioteket på entréplan.

Arrangör: Biblioteket