Huvudmeny

Spikning av avhandling, Maria Åkerfeldt


Tid: 2015-03-02, 15:00 — 15:30
Plats: Biblioteket
Evenemangstyp: Spikning

Maria Åkerfeldt, doktorand i textil materialteknik, spikar sin avhandling  "Electrically conductive textile coatings with PEDOT:PSS", i biblioteket på entréplan.

Ta del av avhandlingen här: Electrically conductive textile coatings with PEDOT:PSS

Arrangör: Biblioteket