Huvudmeny

Consuming Mobility - places, times, rhythms of communting


Tid: 2015-01-29, 13:15 — 15:15
Plats: H401, Sandgärdet
Evenemangstyp: Seminarium

Välkommen att delta på Oskar Christenssons slutseminarium för doktorsavhandling.

Avhandlingen heter Consuming Mobility - places, times, rhythms of commuting.

Opponenter:

Susanna Molander, forskare Stockholms universitet
Nicklas Salomonson, biträdande professor Högskolan i Borås

Huvudhandledare: Karin M. Ekström, Högskolan i Borås
Bihandledare: Peter Svensson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet