Huvudmeny

Sista dag att nominera till pedagogiskt pris


Tid: 2015-01-16

I dag är det sista dag att skicka in din nominering till 2014 års pedagogiska pris.

Du kan nominera en person eller ett lärar-/forskarlag vid högskolan som har gjort framstående pedagogiska insatser inom grundutbildningen och/eller doktorsutbildningen. Personen eller lärar-/forskarlaget ska också ha varit verksam vid Högskolan i Borås minst två läsår och undervisat/handlett minst 100 timmar per år. Information om alla kriterier.

Skicka ditt nomineringsförslag, inklusive en kort motivering, till registrator@hb.se och ange Dnr: 702-14 i nomineringsförslaget.