Huvudmeny

Språkverkstad


Tid: 2015-01-19, 12:00 — 15:00
Plats: j441

Studerar du på Högskolan i Borås och känner att du behöver utveckla dina språkfärdigheter i svenska eller engelska?  Då är du välkommen till Språkverkstadens drop-in-verksamhet!

I Språkverkstaden kan du arbeta med dina studieuppgifter och få svar på kortare frågor som rör akademiskt skrivande och presentationsteknik.

I Språkverkstaden finns också programvaror som kan underlätta textarbete och förbättra dina språkfärdigheter.

Läs mer på hemsidan http://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Studentstod/Sprak-och-tal/Sprakverkstad/